Bekijk de bedrijfsvideo

Welkom

Over ATEX bestaat tot op heden nog steeds een heleboel onduidelijkheid. Veel bedrijven worstelen met dit onderwerp en krijgen het niet goed geïntegreerd in hun organisatie. Goed en eenduidig advies is moeilijk te krijgen. Om die reden hebben diverse specialisten binnen het ATEX werkgebied besloten de handen ineen te slaan en ieder zijn eigen specialiteit via 123ATEX.eu aan te bieden.

Naast het bundelen van kennis betekent deze samenwerking dat zowel grote als kleine projecten aangepakt kunnen worden. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om het inventariseren van gevarenbronnen, het opstellen van ATEX gerelateerde procedures, EVD, zoneringen of inspecties.

123ATEX.eu hecht er veel waarde aan dat er een groot draagvlak is binnen de organisatie van de opdrachtgever. Om die reden wordt er tijdens een project steeds overleg gepleegd met de beschikbaar gestelde contactpersonen binnen de organisatie van de opdrachtgever. Voordeel van deze werkwijze is dat er tevens kennis overgedragen kan worden, zodat de opdrachtgever steeds meer zelf kan doen.

Onze diensten

EVD

Aan de hand van de checklist uit de ATEX 153 kan voor uw bedrijf het ExplosieVeiligheidsDocument worden opgesteld. In dit EVD worden de organisatorische en technische maatregelen b
Lees verder

Zoneringen

Aan de hand van de geïnventariseerde gevarenbronnen en aanwezige producten wordt in overleg met uw Process Engineer en Operationele Afdeling de zonering van uw locatie vastgesteld
Lees verder

Inspecties

Installaties en explosieveilige E&I-apparatuur moeten overeenkomstig de norm NEN-EN-IEC 60079-17 periodiek worden geïnspecteerd. Naast de periodieke inspecties bestaat er de m
Lees verder

Trainingen

Om uw medewerkers te trainen hebben we een ruim aanbod aan trainingen. Of het nu gaat om een bewustwordingstraining voor operators of een gespecialiseerde training voor technici. O
Lees verder

IEC Ex03

Voert uw bedrijf reparaties of revisies uit aan explosieveilige apparatuur, dan wordt er verwacht dat u aan kunt tonen dat uw bedrijf en uw medewerkers beschikken over voldoende ke
Lees verder

ATEX114 / CE

In ATEX 114 is vastgelegd waar producten voor gebruik in Ex gebieden aan moeten voldoen. Wilt u uw ATEX producten op de markt te brengen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres
Lees verder

(c) 123Atex.eu® | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Website door: Dorst