Diensten

ExplosieVeiligheidsDocument: EVD

Aan de hand van de checklist uit de ATEX 153 kan voor uw bedrijf het ExplosieVeiligheidsDocument worden opgesteld. In dit EVD worden de organisatorische en technische maatregelen beschreven, maar daarnaast kan het EVD ook als raamwerk dienen om te verwijzen naar andere ATEX gerelateerde zaken binnen uw bedrijf.

Zoneringen: Zones 0/20 – 1/21 – 2/22

Aan de hand van de geïnventariseerde gevarenbronnen en aanwezige producten wordt in overleg met uw Process Engineer en Operationele Afdeling de zonering van uw locatie vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met gas- of stof indeling en eventueel hybride mengsels.

Inspecties: E&I – Mechanisch

Installaties en explosieveilige E&I-apparatuur moeten overeenkomstig de norm NEN-EN-IEC 60079-17 periodiek worden geïnspecteerd. Naast de periodieke inspecties bestaat er de mogelijkheid om op basis van voortdurend toezicht in combinatie met onderhoud en steekproeven te inspecteren. Voor niet-elektrische apparatuur ligt dit wat onduidelijker. Graag bespreken wij met u onze visie op inspecteren, waarbij het uitgangspunt is: geen concessies te doen ten aanzien van veiligheid. Aan de andere kant moet het inspecteren van uw installatie wel pragmatisch aangepast worden, zeker als deze installatie al wat ouder is.

Trainingen: ATEX – IEC Ex05 – CompEx – NEN3140 – NEN3840

Om uw medewerkers te trainen hebben we een ruim aanbod aan trainingen. Of het nu gaat om een bewustwordingstraining voor operators of een gespecialiseerde training voor technici. Om deze trainingen op hoog kwaliteitsniveau aan te kunnen bieden, werken we samen met gerenommeerde opleiders.

IEC Ex03: Certificering begeleiding Reparatie- en Revisiebedrijven

Voert uw bedrijf reparaties of revisies uit aan explosieveilige apparatuur, dan wordt er verwacht dat u aan kunt tonen dat uw bedrijf en uw medewerkers beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. Uw bedrijf onderscheidt zich als er gekozen wordt voor een IEC Ex03 certificering. Wij kunnen uw bedrijf begeleiden naar de uiteindelijke audit die door DEKRA wordt uitgevoerd. Nadat de audit met goed gevolg is afgelegd, wordt uw bedrijf opgenomen in het register van de IEC organisatie.

Contact

Postadres
Hemstraat 32
4481 BM Kloetinge

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Bluesroute 18
4337 WB Middelburg

info@123atex.eu