Bekijk de bedrijfsvideo

 

EVD

Aan de hand van de checklist uit de ATEX 153 kan voor uw bedrijf het ExplosieVeiligheidsDocument worden opgesteld. In dit EVD worden de organisatorische en technische maatregelen b
Lees verder

Zoneringen

Aan de hand van de geïnventariseerde gevarenbronnen en aanwezige producten wordt in overleg met uw Process Engineer en Operationele Afdeling de zonering van uw locatie vastgesteld
Lees verder

Inspecties

Installaties en explosieveilige E&I-apparatuur moeten overeenkomstig de norm NEN-EN-IEC 60079-17 periodiek worden geïnspecteerd. Naast de periodieke inspecties bestaat er de m
Lees verder

Trainingen

Om uw medewerkers te trainen hebben we een ruim aanbod aan trainingen. Of het nu gaat om een bewustwordingstraining voor operators of een gespecialiseerde training voor technici. O
Lees verder

IEC Ex03

Voert uw bedrijf reparaties of revisies uit aan explosieveilige apparatuur, dan wordt er verwacht dat u aan kunt tonen dat uw bedrijf en uw medewerkers beschikken over voldoende ke
Lees verder

ATEX114 / CE

In ATEX 114 is vastgelegd waar producten voor gebruik in Ex gebieden aan moeten voldoen. Wilt u uw ATEX producten op de markt te brengen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres
Lees verder

(c) 123Atex.eu® | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Website door: Dorst